Hoppa till huvudinnehåll

Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Hamnen

S14KGG 001153 - Utsikt från Härlidsberget över den gamla bebyggelsen och inloppet.

Utsikt från Härlidsberget över den gamla bebyggelsen och inloppet.

S14KGG 001144 - Utsikt från Stöberget, över T-piren, kajen och in mot Sältan.

Utsikt från Stöberget, över T-piren, kajen och in mot Sältan.

S14KGG 001146 - Lastning av sill vid ångbåtsbryggan.

Lastning av sill vid ångbåtsbryggan.

S14KGG 001089 - Hamnarbetare

Hamnarbetslag. Mannen som sitter längst till vänster är Torsten Aronsson, Bockehusets siste hyresgäst.

S14KGG 001145 - T-piren med fiskebåtar.

T-piren med fiskebåtar.

Hamnen 

De stora sillperioderna under 1650-1680 och 1747-1809 var orsaken till att många personer flyttade till fiskelägena för att få arbete. Grebbestad kom att växa betydligt både när det gäller befolkning, bebyggelse och näringsliv. 1760 fanns 89 invånare i samhället. 

År 1815 var Grebbestad en marknadsplats i Norrvikens fögderi och säkerligen kom många marknadsbesökare med båt.

Störst utveckling av Grebbestad skedde mellan åren 1840 och 1910.

År 1870-talet kom disponent Edvard Nilsson till Grebbestad och byggde upp en fiskeindustri (där sjöbodslängan ligger idag). Här saltades det sill som lades i trätunnor och makrill röktes.
  Byggnaderna brann ner 1900. Disponent E. Nilsson byggde en ny konservindustri vid Böstebo. (I dag Grebys restaurang och hotell och ligger vid Grebbestadbryggan). De nya byggnaderna stod klara 1901.

De flesta arbetsplatserna hade med fiske och sjöfart att göra: t.ex. fraktfart med boskap, havre, sten, tegel och timmer som skeppades ut i världen.

I Grebbestad uppfördes många olika byggnader, sjöbodar, bryggor, stora magasin och andra lagerbyggnader. Bostadshusen kom att ligga allt tätare in på varandra.

Vid Stöbergets fot fanns i början på 1900-talet fiskelådstillverkning och stenhuggeri. Ångbåten Norrviken hade en egen brygga. För de mer djupgående ångbåtarna som gick i passagerartrafik mellan Göteborg och Kristiania (Oslo), fanns en särskild ångbåtsbrygga.

1911 fick Grebbestad sin första buss i linjetrafik och det byggdes ett garage till denna vid torget. Busstrafiken gick bara i några år.

Under 1930-talet byggdes hamnen om. Man byggde en stenkaj längs hela sjösidan. Den kom att heta Hamngatan, men i folkmun kallas den bara för Kajen.

T-piren tillkom vid samma tid. Den har alltid haft en viktig funktion, hemmahamn för fiskebåtarna, tilläggningsplats för sommargästernas båtar, fiskeplats för barn. Den är fortfarande en trevlig plats att träffas på och prata bort en liten stund. Har man tur kan man köpa färska räkor direkt från båtarna.

Hoppa till huvudinnehåll