Hem > Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inom Kulturföreningen Gamla Grebbestad behandlar vi personuppgifter. De används till att hålla ordning i medlemsregister och för att kunna hålla kontakt med medlemmarna.

Foton används för att kunna uppfylla föreningens avsikt och intentioner.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven har förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi utformat en integritetspolicy. I den framgår det hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi berättar vilka lagliga grunder vi har för vår hantering, hur länge vi sparar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vänliga hälsningar Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Läs Integritetspolicyn på Kulturföreningen Gamla Grebbestads hemsida.