Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Kulturföreningen Gamla Grebbestad är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Du kan kontakta oss via följande epost: lilian_heijel@hotmail.com

Information som du lämnar till oss

De personuppgifter du lämnar i samband med dina kommentarer och bidrag sparas då de är av kulturhistoriskt intresse. Önskar du rättning av dina uppgifter ta kontakt med oss via lilian_heijel@hotmail.com

Kulturföreningen Gamla Grebbestad lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparas personuppgifter

Om du har registrerat en användare hos Kulturföreningen Gamla Grebbestad sparas dina personuppgifter tills du tar bort din användare. Dina bidrag och kommentarer kommer kvarstå, men kan ej kopplas till din användare.

Cookiepolicy

Du kan läsa mer om vår cookiepolicy här

Rätt att begära information

Vill du veta om Kulturföreningen Gamla Grebbestad behandlar personuppgifter om dig, skicka en begäran till oss, via lilian_heijel@hotmail.com. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade.

Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, modifiering och radering.