Hoppa till huvudinnehåll

Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Bebyggelsen

S14KGG 001076 - Vy från Härlidsberget

Utsikt från Härlidsberget över den gamla bebyggelsen och inloppet.

S14KGG 001078 - Vy över Grebbestad

Utsikt över Grebbestad från Stöberget, några år in på 1900-talets början.

S14KGG 001079 - Nedre Långgatan

Nedre Långgatan med tornhuset som byggdes 1892.

S14KGG 001077 - Övre Långgatan

Bebyggelse längs Övre Långgatan.

S14KGG 001080 - Nedre Långgatan

Utsikt över bebyggelsen längs Nedre Långgatan, mot kyrkan. Juni 1950.

S14KGG 001081 - Rotundan, Gästis

Rotundan till ”Gästis” byggdes på 1930-talet i den moderna funkisstilen.

Bebyggelsen


Den första bebyggelsen var mycket enkel. Det var strandsittarna, folk som kom med båt och slog sig ner på bergen och stränderna och byggde upp enkla övernattningsställen.  

Efter hand blev byggnaderna mer permanenta för att till slut bli enkla hus. Enligt skriftliga källor fanns det, är 1610, 16 invånare. Strandsittarna betalade inte något arrende eller hyra för marken till Grebybönderna som ansåg att det var deras mark. Det kom att bli många konflikter.

Med de stora sillperioderna 1650-80 och 1747-1809 ökade befolkningen. År 1760 hade den ökat till 89 personer. Det behövdes folk till arbetena med sillen.

År 1849 beslutades i Svea Hovrätt att Grebbestad var kronostrand. Men den mångåriga fejden mellan Grebybönderna och strandsittarna var inte slut i verkligheten. Det fastställdes aldrig någon klar gräns mellan Greby och kronostranden. Det är först 1909 som tomterna börjar fastställas och mätas upp. Då var invånarantalet högre än 1 200 personer.

Den största utvecklingen av Grebbestad skedde under åren 1840-1910.

Byggnaderna uppfördes i knuttimringsteknik, korsvirkesteknik, knotteknik/restvirke och resvirke. Stora magasin byggdes i flera våningar, kaptenshus i två våningar, enkla hus med ett rum och kök.

Den i dag vanligaste bevarade typen är dubbelhuset från 1880-talet till 1930-talet, byggt i två våningar. I bottenvåningen finns ett kök och tre rum kring en murstock med spis, ugn, kakelugnar. Dubbelhusen kan ha timmer i första våningen och resvirke i andra. De är klädda med träpanel med locklister och dekorerade med många snickerier.

På 1920-talet ritade stadsingenjör Albert Lilienberg från Göteborg, en helt ny plan över östra delarna av Grebbestad. Det blev en helt ny trädgårdsstadsdel bestående av 1,5 plansvillor med små trädgårdar. Detta var på modet vid denna tid.

Grebbestads kyrka invigdes 1892. Den är byggd i röd granit med sten ifrån trakten och efter ritningar av arkitekt Adrian Petterson.

Folkhögskolan byggdes 1886. Dess förste rektorn hette Alfred Ahlström.

År 1900 blev Grebbestad municipalsamhälle och år 1929 köping, vilket betydde att lagar och förordningar påverkade Grebbestads bebyggelse.

Hoppa till huvudinnehåll