Hoppa till huvudinnehåll

Kulturföreningen Gamla Grebbestad

Butikerna

S14KGG 001085 - Sporrongs järnaffär

Ernst Torvalds järnaffär, senare Sporrongs. Övre Långgatan 2. Huset byggdes i mitten på 1800-talet och revs 2013.

S14KGG 001086 - Lotten Anderssons manufakturaffär

Lotten Anderssons manufakturaffär, låg i det röda jugendhuset med gröna snickerier, Nedre Långgatan 7.

S14KGG 001083 - Buss och personer utanför Kooperativa

Buss och personer utanför Kooperativa, Nedre Långgatan 11. Butiken låg tidigare i ett privathus, ett trähus, som brann ner 1929. Fotot är taget 1951.

S14KGG 001084 - Ljungbergs pappershandel och fotoaffär

Ljungbergs pappershandel och fotoaffär, Nedre Långgatan 43, byggdes år 1922.

S14KGG 001082 - Gustav Hedemyrs speceriaffär

Gustav Hedemyrs speceriaffär, med varuautomat på utsidan. Nedre Långgatan 36. Huset är byggt 1892.

S14KGG 001087 - Möbelhörnan

Möbelhörnan, Nedre Långgatan 40. Byggt i slutet på 1800-talet.

Butikerna

Grebbestad var känt redan 1816 som marknadsplats i Norrvikens fögderi.

År 1847 infördes näringsfrihet i Sverige. Nu kunde man köpa och sälja varor fritt. Innan hade handeln varit strikt reglerad.

Det blev vanligt att inreda affär i sin egen bostad. Diversehandel var ett uttryck för affärer med blandat innehåll, allt ifrån smör till stövlar och tapeter.

Släkten Thorén-Pehrson dominerade handeln från mitten av 1800-talet och långt in på 1900-talet. De hade flera diversehandelsaffärer. T.ex. kunde man hos Mikael Thorén, Snappegatan, köpa alla slags varor som behövdes i ett lantbruk. Brodern Johan Thorén, Gisslerödsbacken, sålde manufaktur, konfektion, tyger och kortvaror. Ytterligare en broder, T.D. Thorén, hade bosättningsaffär på Övre Långgatan.

De flesta butikerna låg längs Nedre Långgatan och i närliggande områden. Det fanns specialaffärer som bageri, fiskaffär, charkuteri, skeppshandel, mjölkaffär, m.fl. När man skulle handla mjölk fick man ha med sig sin egen mjölkspann och en liten gräddspann om man ville köpa grädde.

Ernst Torvalds järnaffär, senare Sporrongs, Övre Långgatan 2, byggdes i mitten av 1800-talet. Här kunde man köpa sprängämnen om man hade ett speciellt lämplighetsintyg. Försäljningen bokfördes noga. I handelsboden fanns allt att köpa som behövdes i ett hem och i lantbruket. 

Lotten Anderssons manufakturaffär, Nedre Långgatan 7, låg i det idag rödmålade jugendhuset med gröna snickerier. Här fanns allt inom tyger och sybehör.

Grebbestads Kooperativ, låg på Nedre Långgatan 11. Kooperativa låg innan dess i ett privathus, ett trähus, som brann ner 1929.

Ljungbergs pappershandel och fotoaffär, Nedre Långgatan 43, var byggt år 1922. Ett äldre hus stod på tomten tidigare. Både detta hus och grannhuset hade då ingång från gatan och en liten plantering med staket framför huset.

Gustav Hedemyr hade en speceriaffär, Nedre Långgatan 36. På utsidan fanns en varuautomat. Huset är byggt 1892. Thalia och Lennart Hansson hade charkuteri och diversehandel i bottenvåningen i slutet av 1800-talet och många år in på 1900-talet.

Butiken Möbelhörnan, fanns på Nedre Långgatan 40. Huset var byggt i slutet av 1800-talet. Grebbestads första Konsum fanns här i bottenvåningen, innan Möbelhörnan flyttade in. Här har också funnits telegrafstation.

Hoppa till huvudinnehåll